Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2022/’23*

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld ten behoeve van de weging voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.
Het betreft gegevens over leerlingen in leerjaar 2 en 4 van het bekostigd voortgezet onderwijs naar woongemeente, regio van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), stedelijkheid, het geslacht van de leerlingen en voor leerlingen in leerjaar 4 ook naar onderwijssoort. De tabellen bevatten voorlopige cijfers over leerlingen in schooljaar 2022/'23.