Kosten bedrijfsleven instrumentarium en internationalisering van gebruikers

In het kader van een bredere beleidsdoorlichting door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB), heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het CBS gevraagd om een tabellenset over de kosten en de bijdrage aan de goederenhandel en de buitenlandse investeringen naar land van de gebruikers van een breed pakket aan instrumentarium waarmee het ministerie de internationalisering van bedrijven ondersteunt.
Deze tabellenset toont de kosten van de verschillende instrumenten waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken de internationalisering van bedrijven ondersteunt naar doelland en bedrijfstak. Daarnaast komt de waardeontwikkeling van de goederenhandel en het aantal bedrijven met investeringen in het buitenland onder de instrumentengebruikers aan bod. Het onderzoek is bekostigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.