AZW-breed; uitstroom van (zij-)instromers, 2019-2022Q2

In deze tabellen wordt een cohort werknemers dat instroomt op de arbeidsmarkt zorg en welzijn maximaal 3 jaar gevolgd. 1,2 en 3 jaar na instroom wordt op de peildatum in het betreffende kwartaal van instroom bekeken of de werknemer nog werkzaam is in zorg en welzijn.

De instroomcohorten die gevolgd worden lopen van het 1e kwartaal 2019 tot en met het 2e kwartaal 2022. De peildatum in ieder kwartaal is de laatste dag van het betreffende kwartaal; in het 4e kwartaal wordt er gekeken naar de laatste vrijdag voor kerst. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de data worden cijfers over uitstroom getoond tot maximaal 3 jaar na instroom. Gedurende de hele periode wordt het volledige cohort bekeken; ook als een persoon reeds uitgestroomd was.

Per tabel verschillen de cohorten. In de eerste tabel wordt er gekeken naar alle instromers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn. In de tweede en de derde tabel wordt er alleen gekeken naar zij-instromers. In de vierde tabel wordt er alleen bekeken naar zij-instromers met een inschrijving bij een zorg en welzijn opleiding.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.