Koopwoningen naar bouwperiode per gemeente, 1-1-2022

In deze tabel is het aantal koopwoningen naar bouwperiode per gemeente op peilmoment 1-1-2022 te zien. Het gaat om de bouwperioden tot en met 1992 én 1993 en later.
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).