Adaptatie digitale technieken 2022

De tabellenset bevat gegevens over het gebruik van digitale technieken door webshops in het jaar 2022.
Er is een tabellenset samengesteld over het gebruik van digitale technieken door Nederlandse webwinkels versus niet-webwinkels. Voor dit onderzoek heeft geen extra enquêtering plaatsgevonden, de gegevens zijn ontleend uit de enquête 'ICT-gebruik bedrijven' van het CBS. Dit project is gedaan in opdracht van het Ministerie Economische Zaken (EZK) als onderdeel van het programma Beleidsaanvullende Statistieken (BAS).