Re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2023

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vanaf verslagjaar 2023 gaat de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) over van een registratiesysteem naar een transactiesysteem. Bij een transactiesysteem vindt teruglegging van administratief vertraagde informatie plaats. Dit betekent dat de registergegevens die voor de verslagmaand zijn ontvangen, worden aangepast op basis van registergegevens uit latere verslagmaanden. De tabellen met _transactie in de bestandsnaam zijn gebaseerd op transactiedata over de periode Q2 2023.