Bestedingen aan duurzaam voedsel 2022

Cijfers over bestedingen aan duurzaam voedsel in 2022 in supermarkten.
Op verzoek van Wageningen Economic Research stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks maatwerktabellen samen over bestedingen aan duurzaam voedsel in supermarkten. Dit gebeurt met behulp van transactiedata die het CBS van supermarkten ontvangt. De resultaten worden door Wageningen Economic Research verwerkt in de Monitor Duurzaam Voedsel. De maatwerktabellen bevatten nieuwe cijfers over het verslagjaar 2022 en definitieve cijfers over het verslagjaar 2021.