Labour Market Policy Database, 2022

Deelname van personen aan verschillende uitkeringen en re-integratie- of participatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

De Europese monitor Labour Market Policy Database bevat gegevens over overheidsmaatregelen om werklozen te helpen en ondersteunen bij de overgang van werkloosheid of inactiviteit naar werk. Deze tabellenset is input voor de monitor. Per tabel is de volgende detaillering beschikbaar:

  • Stand ultimo 2022: het aantal personen aan het eind van het jaar;
  • Instroom in 2022: het aantal instroommomenten verdeeld naar herkomst bij instroom;
  • Uitstroom in 2022: het aantal uitstroommomenten verdeeld naar bestemming bij uitstroom;
  • Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en registratieduur.

Gebruiker: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.