Inkomen per gemeente en wijk, 2020

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2020.

Voor alle personen in particuliere huishoudens in een gemeente of wijk is het persoonlijk inkomen gesommeerd en gedeeld door het aantal inwoners (in particuliere huishoudens). Daarnaast is het percentage particuliere huishoudens per gemeente of wijk weergegeven dat behoort tot de 40% huishoudens met het laagste besteedbaar inkomen van de landelijke inkomensverdeling en het percentage particuliere huishoudens per gemeente of wijk dat behoort de 20% huishoudens met het hoogste besteedbaar inkomen van de landelijke inkomensverdeling. Het gaat om inkomensgegevens over 2020, weergegeven naar de wijkindeling van 2023.

Opdrachtgever: Kamers van Koophandel.