Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2021/’22

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

De tabellenset bestaat uit 5 tabellen. Elke tabel geeft de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het mbo uitgesplitst naar de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

In tabel 1 is een tijdreeks gegeven van uitstromers na het studiejaar 2007/'08 tot en met 2020/'21. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitstromers met en zonder diploma.

In de tabellen 2 t/m 5 zijn uitkomsten van de cohorten 2019/'20, 2020/’21 en 2021/’22 weergegeven. Van de cohorten uitstromers na schooljaar 2019/'20 en 2020/’21 worden de arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerden gegeven op twee peilmomenten: direct na verlaten van het mbo en één jaar na verlaten van het mbo (beide voor de maand oktober). Van het cohort uitstromers na schooljaar 2021/'22 worden alleen de arbeidsmarktkenmerken gegeven direct na uitstroom. De arbeidsmarktkenmerken met als peilmaand oktober 2022 betreffen voorlopige cijfers. De arbeidsmarktkenmerken worden gegeven voor de totale groep en uitgesplitst naar niveau en sectorkamer.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).