Gesubsidieerde rechtsbijstand 2021

Achtergrondkenmerken van personen die een toevoeging voor rechtsbijstand hebben gehad in het jaar 2021.
Op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand heeft het CBS deze tabellenset samengesteld. In de tabellen worden een aantal achtergrondkenmerken beschreven van personen die een toevoeging hebben gekregen. Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak maakt op gesubsidieerde rechtsbijstand.