Uitval motorvoertuigen totaal, 2018-2022

Uitval motorvoertuigen totaal uitgesplitst naar voertuigsoort en leeftijd van het voertuig

Deze maatwerktabel bevat cijfers over de uitval van het totale motorvoertuigenpark voor de verslagjaren 2018 t/m 2022. De informatie is gebaseerd op kentekenregistratie van RDW. Op basis van het motorvoertuigenpark op 1 januari wordt gekeken welke voertuigen in het voorgaande kalenderjaar zijn uitgevallen (bijv. het motorvoertuigenpark per 1-1-2023 wordt gebruikt om de uitval van 2022 te selecteren). De cijfers zijn uitgesplitst naar voertuigsoort en leeftijd van het voertuig.
Deze tabel ‘uitval motorvoertuigen totaal’ bevat naast de uitval van de actieve voertuigen ook de uitval van voertuigen die in het verslagjaar niet toegestaan waren op de weg.
Indien andere uitsplitsingen van de uitval van het totale motorvoertuigenpark gewenst zijn, zijn deze opvraagbaar via verkeer@cbs.nl.

Deze tabel is opgeleverd naar aanleiding van een methodeverandering in de selectie van het motorvoertuigenpark. Meer informatie over de verschillende selecties/doelpopulaties is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (cbs.nl).

De reguliere StatLinetabellen over de uitval van alleen de actieve motorvoertuigen (toegestaan op de weg) zijn beschikbaar via thema Uitval motorvoertuigen.