Normscores (SF-12) en hart- en vaatziekten in Nederland, 2021-2022

Gegevens over de gemiddelde fysieke en psychische normscores (SF-12) worden vergeleken tussen mensen met hart- en vaatziekten en enkele referentiegroepen (mensen zonder hart- en vaatziekten en mensen zonder chronische aandoeningen). De 'Short Format 12' of afgekort de SF-12 vragenlijst is een selectie van 12 vragen uit de SF-36 (Ware et al., 1995*). De SF-12 is een veelgebruikte internationale standaard van een generieke gezondheidsmaat.
Op basis van de CBS Gezondheidsenquêtes van 2021 t/m 2022 worden de fysieke en psychische normscore berekend. Vervolgens worden deze scores vergeleken tussen met hart- en vaatziekten en mensen zonder hart- en vaatziekten of chronische ziekten. De data over hart- en vaatziekten en chronische aandoeningen zijn ook afkomstig uit de Gezondheidsenquêtes van 2021 t/m 2022.

Bekostigd door: De Nederlandse Hartstichting.