Onderzoek WNT-instellingen en groepen, 2023

Instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen worden opgedeeld in groepen en uitgesplitst naar een aantal categoriëen, 2023.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar instellingen en groepen van instellingen die onder de WNT vallen om inzicht te krijgen in de werking van de WNT op de groepsstructuur en de omzet.