Bijstand, eerste kwartaal 2023

Geld
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

 Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).