Investeringsverwachtingen 2023 naar motivatie

Verwachtte ontwikkeling investeringen bij bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie 2023, naar motivatie.
Bekostigd door miniterie van Economische Zaken en Klimaat.