Zelfstandigen met arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aandeel zelfstandigen die een premie arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen, 2018 en 2019.

In de tabel staan aantallen zzp’ers, zmp’ers, zelfstandig ondernemers met en zonder personeel en het aandeel dat een premie arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, zelfstandigeninkomen en bedrijfstak.

De cijfers zijn beschikbaar voor 2019. De cijfers zijn definitief.

Opdrachtgever: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid