Duurzame uitstroom uit de bijstand Schagen, 2019-2021

luchtfoto van schagen
© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan, voor Schagen en Nederland, 2019 tot en met 2021.
De gemeente Schagen wil haar sociale beleid, en in het bijzonder beleid rondom de drie decentralisaties (ofwel Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet, samen kortweg: 3D) goed monitoren. Daarbij horen heldere en relevante indicatoren. Veel indicatoren kan de gemeente Schagen zelf afleiden uit de gemeentelijke registraties. De gemeente heeft echter geen data over werkzaamheid van personen. Daarom heeft het CBS / Research Data Center Schagen de uitstroom uit de bijstand naar werk in beeld gebracht, voor Nederland en Schagen, voor 2019, 2020 en 2021. Dit onderzoek is bekostigd door de gemeente Schagen.