Zelfdodingen, 1970-2022*

Bomen in Twents landschap
© CBS / Alrik Swagerman

Erratum:

De oorspronkelijke tabel  is vervangen door een nieuwe versie. De aanpassingen zijn (allemaal in tabel 6):

  • Omwisselen van cel AF12 en AF13,
  • Toevoegen van de leeftijdsgroep 0 tot 9 jaar
  • Aanpassing in cel X10
Tabellen over zelfdodingen (tijdreeks vanaf 1970), gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek.
De gegevens worden weergegeven in absolute aantallen en per 100 duizend van de gemiddelde bevolking. 

De tabellen bevatten cijfers over zelfdodingen naar geslacht, leeftijd, naar leeftijdsgroep en geslacht, naar landsdeel, woonprovincie en vier grootste gemeenten in 2018 tot en met 2022, naar pleegwijze en geslacht, maand van zelfdoding en deel in de totale sterfte van verschillende doodsoorzaken naar leeftijd voor de jaren 1970, 2000 en 2022.