Kenmerken van woningen en huishoudens in Groningen, 2020

© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
Tabel over de woningen in de gemeente Groningen op 1 januari 2020, uitgesplitst naar type eigendom (woningeigenaar vs. huurder), prijsklasse (laag, midden of hoog) en kenmerken van het huishouden dat in de woning woont.

De tabel dient als input voor de strategische woningbouwprogrammering van de gemeente Groningen, waarin men advies gaat uitbrengen over aantallen woningen, woningtypen, doelgroepen en leefstijlen bij woningbouwprojecten. Met de cijfers in deze tabel wil de gemeente inzicht krijgen in (1) de inkomensverdeling van de huishoudens en (2) hoe de huidige woningvoorraad verdeeld is over verschillende prijssegmenten voor zowel huur- als koopwoningen.

Bekostigd door: gemeente Groningen.