COVID-19; plaats overlijden, Wlz, leeftijd, 2020-2022*

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal overledenen aan COVID-19 in 2020, 2021 en 2022*.

Tabel 1 bevat cijfers over het aantal overledenen aan COVID-19 naar plaats overlijden en Wlz-zorggebruik in 2020, 2021 en 2022*.

Tabel 2 bevat cijfers over het aantal overledenen aan COVID-19 naar leefijdsgoepen in 2020, 2021 en 2022*.

* voorlopige cijfers