Bijstand aan elders verzorgden en overig adreslozen, ultimo december 2020 en 2021

Een groep meisjes staan buiten met elkaar te praten
© Hollandse Hoogte
Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsuitkeringen aan elders verzorgden en overig adreslozen.
Bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).