Financiering als uitdaging bij financieringsbehoefte

Een aanvullende analyse op de financieringsmonitor, waarbij voor ondernemers met en zonder financieringsbehoefte is onderzocht in welke mate zij financiering als uitdaging zien.
Er is door de Commissie EZK van de Tweede Kamer gevraagd om een aanvullende analyse op de Financieringsmonitor 2022. Daarbij is voor ondernemers met en zonder financieringsbehoefte onderzocht in welke mate zij financiering als uitdaging zien.