Huishoudens naar sociaal minimum, gemiddeld 2019-2021

Particuliere huishoudens met inkomen tot 120% van het sociaal minimum naar woongemeente, gemiddeld 2019-2021*

Aantal particuliere huishoudens, aantal huishoudens doelpopulatie sociaal minimum, aantal en percentage huishoudens met inkomen tot 120% van het sociaal minimum naar woongemeente (gemeentelijke indeling 2023), gemiddeld 2019-2021*

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid