Export van kunstmest

De exportwaarde van kunstmest in 2022 is de hoogste ooit gemeten. De hoge waarde heeft vooral te maken met de sterk gestegen gasprijs in 2022.
De onderstaande tabel staan cijfers over de export van kunstmest door Nederland, Duitsland en België in de periode 1988-2022.