Kilometers op Nederlands grondgebied, 2004-2021

Deze tabel toont een tijdreeks met de totale kilometers afgelegd op Nederlands grondgebied door Nederlandse en buitenlandse voertuigen naar type voertuig ten behoeve van het berekenen van de emissies en voor publicatie op het compendium voor de leefomgeving.
De cijfers zijn voor de jaren 2018 t/m 2021 berekend op basis van een nieuwe verbeterde selectiemethode waarbij alleen voertuigen zijn meegenomen, die op basis van verzekering, deel mochten nemen aan het verkeer. Hierdoor waren de kilometers in deze jaren niet meer vergelijkbaar met de voorgaande jaren. In deze tabel zijn de oude cijfers voor de jaren 2004 t/m 2017 op basis van oude kilometerreeksen en verschillen tussen de oude en nieuwe selectiemethode bijgesteld zodat ze wel vergelijkbaar zijn met de jaren erna.