Pilot vakantieparkadressen in beeld

Vakantiehuis
© CBS
Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om vakantieparken en vakantieparkadressen in beeld te krijgen op basis van de BAG en BRT.

Er is geen landelijke registratie waarin de vakantieparken en onderliggende adressen van recreatiewoningen goed in beeld zijn. Daarom wordt er in onderzoek zoals het project Zicht op Ondermijning (ZoO) – Vakantieparken dat het CBS uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gebruik gemaakt van alternatieven. In dit project gaat het om bestanden afkomstig van de afzonderlijke provincies met daarin een overzicht van de bij hen bekende vakantieparkadressen.

Vanuit het ministerie van BZK en de Landelijke Data Alliantie Toerisme (LDA) is er behoefte aan een betrouwbare en consistente registratie van vakantieparkadressen die naast het ZoO -Vakantieparkenproject ook breder kan worden ingezet voor ander onderzoek naar vakantieparken. Vorig jaar heeft het Kadaster een onderzoek gedaan waarin zij vakantieparkadressen in beeld hebben gebracht op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Topografie (BRT).

De LDA en het ministerie van BZK hebben naar aanleiding van dit onderzoek van het Kadaster aan het CBS gevraagd of zij een verkennend onderzoek kunnen uitvoeren naar de mogelijkheden om op basis van de BAG en BRT een landelijke registratie van vakantieparkadressen op te zetten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitkomsten te vergelijken met de vakantieparkadressen aangeleverd door de afzonderlijke provincies uit het ZoO - Vakantieparkenproject. Dit rapport beschrijft de uitkomsten en conclusies van deze verkenning.

Bekostigd door: Landelijke Data Alliantie Toerisme.