Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21

Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde studenten uit het hbo en wo uit de studiejaren 2007/’08 tot en met 2020/’21.
De tabellenset bestaat uit 7 tabellen. Elke tabel geeft zowel het aantal uitstromers uit het hoger beroepsonderwijs als uit het wetenschappelijk onderwijs aan en bij elke tabel staat een uitsplitsing van arbeidskenmerken in procenten. In tabel 1 (a en b) wordt een tijdreeks gegeven van uitstromers na het studiejaar 2007/'08 tot en met 2019/'20. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitstromers met en zonder diploma.

In de tabellen 2a en 2b is een tijdreeks gegeven van gediplomeerde uitstromers na het studiejaar 2009/'10 tot en met 2018/'19. Ook hier is tabel 2a inclusief en tabel 2b exclusief internationale studenten.

In de tabellen 3 t/m 6 zijn uitkomsten van de cohorten 2018/'19, 2019/'20 en 2020/'21 weergegeven. Van de cohorten met uitstromers na studiejaar 2018/'19 en 2019/'20 worden de arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerden gegeven op twee peilmomenten: direct na verlaten van het hbo of wo en één jaar na verlaten van het hbo of wo (beide voor de maand oktober). Van het cohort met uitstromers na studiejaar 2020/'21 worden alleen de arbeidsmarktkenmerken gegeven van direct na uitstroom. De arbeidsmarktkenmerken met als peilmaand oktober 2021 betreffen voorlopige cijfers.

De arbeidsmarktkenmerken worden gegeven voor de totale groep en uitgesplitst naar soort diploma en studierichting.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).