Verplaatsingen Holland Rijnland en Midden-Holland

Verplaatsingen binnen, van of naar de regio Holland Rijnland en Midden-Holland, 2018/2019-2020/2021

Dit onderzoek brengt in beeld welke afstand inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder afleggen bij hun reizen binnen, van en naar de regio Holland Rijnland en Midden-Holland in 2018/2019 en 2020/2021.

De onderzoeksresultaten worden uitgesplitst naar vervoerwijze en beschreven aan de hand van een drietal indicatoren: afgelegde afstand per duizend personen per dag, reguliere reizigerskilometers en de modal split van de afgelegde afstand. Daarnaast wordt bekeken in welke mate de ontwikkeling van de drie indicatoren is gewijzigd tussen 2018/2019 en 2020/2021.

Opdrachtgever: Qbuzz.