Economische zelfstandigheid mbo 2014-2021

Op verzoek van de IBO-werkgroep ‘Toekomstbestendigheid Mbo’ (ministerie van Financiën) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over de economische zelfstandigheid van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
De tabellenset bestaat uit 2 tabellen. Elke tabel geeft de economische zelfstandigheid van uitstromers uit het mbo uitgesplitst naar wel of geen diploma behaald per leerweg. Hiernaast worden de gediplomeerde uitstromers uitgesplitst naar niveau, domein en arbeidsmarktregio.

In tabel 1 worden voor studiejaar 2013/’14 tot en met 2020/’21 de cijfers weergeven voor het peilmoment direct na uitstroom.

In de tabel 2 worden voor studiejaar 2013/’14 en 2014/’15 de cijfers weergeven voor het peilmoment 5 jaar na uitstroom.

Opdrachtgever: Ministerie van Financiën.