Chinezen in Nederland, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat tabelinformatie over Chinezen in Nederland per 1 januari 2022
Op verzoek van Leiden Asia Centre heeft het CBS tabellen gemaakt met demografische informatie over Chinezen met herkomstgebied China, Hong Kong, Macau en Taiwan. Binnen China zelf is deze informatie nog verbijzonderd naar Chinese provincie.