Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2023

Deze tabellenset is de bijlage van de rapportage 'Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2023'

Het gaat om de volgende tabellen:

  • Inhoud en weging van Afdelingen, Groepen, Klassen en Subklassen in 2023
  • Artikellijst verslagjaar 2023
  • Speciale aggregaten CPI
  • Speciale aggregaten HICP