Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021

staafdiagram

Erratum:

De bedragen van de beginschuld in tabel B1.14A zijn opnieuw berekend. Hierdoor verschillen deze van eerder gepubliceerde cijfers over de periode eerste kwartaal 2021 tot en met het derde kwartaal 2022. Bij de oude berekening werden de bedragen van de beginschuld bij vorderingen met twee hoofdelijk aansprakelijken ten onrechte volledig bij beide personen meegeteld. Hierdoor werd de beginschuld overschat. In de nieuwe berekeningswijze is hiervoor gecorrigeerd.

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021 (niet gecorrigeerde tabellen).

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).