BATlab notitie: Coronasteungebruik en financiering

Windmolens op een landschap
© CBS / Nikki van Toorn
Onderzoeksnotitie in samenwerking tussen het CBS, EZK en RVO die inzicht verschaft in de zoektocht naar financiering door bedrijven en hoe dat samenhangt met gebruik van coronasteunmaatregelen.
In dit rapport wordt in beeld gebracht welke stappen bedrijven doorlopen in hun zoektocht naar nieuwe externe bedrijfsfinanciering. We kijken naar hoe dit verschilt tussen bedrijven die aan het begin van de coronacrisis gebruik hebben gemaakt van steunmaatregelen en bedrijven die dat niet hebben gedaan. En of die verschillen tussen latere steungebruikers ook al bestonden vóór de coronacrisis.