Verhuizingen Parkstad 1995-2021

Heerlen, Stadsgezicht vanuit de Limburgse Heuvels
© Hollandse Hoogte
Dit dashboard geeft een overzicht van de verhuisde personen vanuit, naar en binnen de Parkstadregio en de zeven onderliggende gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) voor de periode 1995-2021. Van de verhuisde personen wordt tevens de herkomst en bestemming weergegeven. Daarnaast kunnen de uitkomsten uitgesplitst worden naar de achtergrondkenmerken leeftijd, plaats in huishouden en hoogst behaalde opleidingsniveau. Deze set van gegevens dient als input om meer inzicht in te krijgen in de langjarige demografische ontwikkelingen voor de regio Parkstad Limburg.

Datacenter Parkstad Limburg

De Stadsregio Parkstad Limburg, de 7 Parkstadgemeenten en het CBS hebben afgesproken om samen te werken om zo de 7 Parkstadgemeenten te kunnen voorzien in haar databehoefte. Aan deze samenwerking wordt vorm en inhoud gegeven onder de naam ‘’Datacenter Parkstad Limburg’’. Dit dashboard is een voorbeeld van een (statistisch) product dat tot stand is gekomen binnen deze samenwerking.