Materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en 2020

© Hollandse Hoogte / David Rozing
In de Materiaalmonitor worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Deze tabellenset is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RVO.nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht (UU) onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid. Meer informatie is te vinden op Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie.

In de Materiaalmonitor worden fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de economie waargenomen. Op basis van de materiaalmonitor zijn indicatoren over 2014-2020 samengesteld die in de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 (ICER 2023) zijn opgenomen. Deze indicatoren zijn in een aanvullende tabellenset gepubliceerd.