Werkzame beroepsbevolking naar herkomst, 2020 en 2021

Deze tabellenset bevat twee tabellen waarbij gegevens over de werkzame beroepsbevolking zijn uitgesplitst naar herkomst/migratieachtergrond, leeftijd, onderwijsniveau en onderwijsrichting voor de jaren 2020 en 2021.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het CBS gevraagd om cijfers te genereren waarbij de werkzame beroepsbevoking voor 2020 en 2021 ingedeeld wordt naar herkomst. Daarbij is gevraagd rekening te houden met leeftijd, onderwijsniveau en onderwijsrichting.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties