Jeugdzorg, schoolverlaten, afstroom, 2020 en 2021

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2020 en op 1 oktober 2021, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2018 t/m 2020 (respectievelijk 2019 t/m 2021).
Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS deze tabellen samengesteld over de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering). De tabellen beschrijven het aantal jongeren dat ingeschreven staat in onderwijs, de aanwas van het aantal voortijdig schoolverlaters én het aantal jongeren dat in het 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs op een hoger of lager niveau zit dan het definitieve schooladvies uit groep 8. Naast landelijke uitkomsten bevatten de tabellen ook de uitkomsten van elke jeugdregio.

Deze tabellen zijn actualisaties van tabellen die het CBS in voorgaande jaren op verzoek van VWS heeft samengesteld in het kader van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’.