Vakanties van inwoners van Nederlanders

Vakanties van Nederlanders in binnen- en buitenland in 2021, uitgesplitst naar provincie, COROP en soort vakantie, voor verschillende kenmerken van vakanties en personen.

In een viertal tabellen worden de vakanties van Nederlanders beschreven.

In tabel 1 worden vakanties in nederland en in het buitenland beschreven, waarbij binnenlandse vakanties worden uitgesplitst naar provincie. Naast het totaal aantal vakanties, komen verschillende aspecten van vakanties aan bod, te weten deelname aan vakanties, vakantieduur, totaal aantal overnachtingen, logiesvorm, organisatiegraad, vervoer, wijze van boeken, moment van boeken, accommodatie, vakantie-uitgaven, reisgezelschap, grootte reisgezelschap en soort vakantie.

In tabel 2 wordt het aantal binnenlandse vakanties vakanties (uitgesplitst naar provincie) en buitenlandse vakanties opgesplitst naar de volgende persoonskenmerken: De volgende achtergrondkenmerken staan in de tabel: geslacht, leeftijd, landsdeel woonprovincie, woonprovincie, maatschappelijke positie, inkomen, grootte van het huishouden en type huishouden.

In tabel 3 staat het aantal vakanties voor de verschillende COROP-gebieden.

In tabel 4 wordt het aantal toeristische vakanties en vakanties in een eigen recreatief onderkomen voor zowel binnen- als buitenland weergegeven voor een selectie van de vakantiekerken uit tabel 1.