Personen met SRG na vestiging in NL vanuit Oekraïne

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen aan personen die zich vanaf 24 februari 2022 tot en met 30 september 2022 vanuit Oekraïne in Nederland hebben gevestigd en sindsdien bij een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de inzet van re-integratie-/participatievoorzieningen aan personen die zich vanaf 24 februari 2022 tot en met 30 september 2022 vanuit Oekraïne in Nederland hebben gevestigd. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

In deze tabellenset zijn de re-integratie-/participatievoorzieningen uit het derde kwartaal van 2022 gekoppeld aan de populatie personen die vanuit herkomstland Oekraïne in Nederland gevestigd zijn tussen 24 februari en 30 september 2022. Er wordt gekeken of deze personen in het derde kwartaal een voorziening hebben gestart of beëindigd en of zij op de laatste dag van het kwartaal nog een lopende voorziening hadden. Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar type voorziening. In tabel 2 en 3 geeft een uitsplitsing naar nationaliteit, leeftijd en geslacht.