BUS-W: Instroomcohorten algemene bijstand 2010 t/m 2021

Tabel met aantal personen die instromen in de algemene bijstand van 2010 t/m 2021 en hoeveel van deze personen ultimo 2010 t/m 2021 een algemene bijstandsuitkering ontvangen.
Om meer zicht te krijgen op de omvang van de populatie bijstandgerechtigden door de tijd heen, heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over 2010 tot en met 2021 het aantal personen instroom berekend en voor deze cohorten berekend in welke mate deze personen einde van de verslagjaren 2010 tot en met 2021 een algemene bijstandsuitkering ontvangen.