Aantal banen per SBI per maand, januari 2021 – september 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2021 – september* 2022

De populatie in de tabel bestaat uit banen van werknemers in loondienst. De tabel bevat maandelijkse baangegevens afgerond op honderdtallen, van januari 2021 tot en met september 2022. De cijfers van 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 januari tot en met augustus 2022 zijn nader voorlopig, de cijfers van september 2022 zijn voorlopig.

Naast de 19 hoofdbranches (A t/m S) wordt SBI N Verhuur en overige zakelijke diensten gesplitst in SBI N Verhuur en overige zakelijke diensten; sbi 77, 79-82 en in SBI N Verhuur en overige zakelijke diensten; sbi 78.

Bekostigd door: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

* = voorlopige cijfers