Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2021

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2021 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en naar huishoudenspositie en burgerlijke staat volgens BRP.

De huishoudenspositie is volgens twee verschillende registraties tegen elkaar afgezet. Het gaat om het soort huishouden in de registratie van de Algemene Ouderdomswet (AOW) van de SVB en om de huishoudenspositie en burgerlijke staat zoals het CBS die afleidt uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is gedaan voor het jaar 2021. Dit onderzoek is een herhaling van eerdere onderzoeken waarin de gegevens berekend zijn voor de jaren tot en met 2017.

Bekostigd door: Sociale Verzekeringsbank