Woon-werkafstand personeel Haagse scholen, 2020 (herziening)

Wachtende mensen op een perron
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
Onderzoek naar de woon-werkafstand van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel op Haagse scholen voor primair en voortgezet onderwijs per 1 oktober 2020.

De gemeente Den Haag wil een aantrekkelijke stad voor leraren en onderwijsondersteunend personeel zijn om in te wonen en werken. De woon- werkafstand kan een belangrijke rol spelen bij het aantrekken en/of behouden van schoolpersoneel. In dit maatwerk stelt het CBS cijfers over dit onderwerp beschikbaar in drie tabellen. Tabel 1 toont het schoolpersoneel dat binnen of buiten Den Haag woont en binnen of buiten Den Haag werkt, uitgesplitst naar primair en voortgezet onderwijs. Tabel 2 geeft weer wat de woongemeente is van het personeel van Haagse scholen. Tabel 3 laat de afstand in kilometers zien tussen het woonadres en het werkadres van het personeel van Haagse scholen. Deze cijfers zijn opgeleverd in opdracht van het Urban Data Center/Den Haag.

Deze tabel is eerder gepubliceerd op 01-12-2022. Vanwege een fout in de brondata is deze tabel gerectificeerd op 31-01-2023. De gecorrigeerde tabel bevat tevens een extra uitsplitsing naar onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.