Werkonderzoek 2022

Het CBS heeft een enquête uitgevoerd onder de arbeidsvoorwaardelijke overheidssector, het Werkonderzoek 2022. Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector.

Het primaire doel van het Werkonderzoek 2022 is om een goed beeld te krijgen van de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector, en de ontwikkelingen daarin. Het onderzoek levert sturingsinformatie op over arbeidsmarkt, arbeidsmarktvoorwaarden en HRM op sectoraal en landelijk niveau. Bovendien is, ter vergelijking, ook personeel uit de niet-overheid geënquêteerd (exclusief personeel in horeca, landbouw en industrie). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en ICTU.

Op basis van het Werkonderzoek 2022 zijn er twee verschillende bestanden opgeleverd. Het gaat om één versie van het databestand dat beschikbaar is gesteld in de Remote Access omgeving. Het tweede databestand is beschikbaar gesteld via DANS.