Energiearmoede in Schagen, 2020

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Energiearmoede in de gemeente Schagen op wijkniveau in 2020

De gasprijs is fors omhoog gegaan sinds eind 2021 en raakt daarmee alle Nederlandse huishoudens. Gemeente Schagen wil de eigen inwoners hierbij ondersteunen en de beschikbare middelen effectief inzetten bij de juiste doelgroepen. Daarom heeft gemeente Schagen het CBS gevraagd om aanvullende cijfers te leveren over energiearmoede om inzicht te geven in de kenmerken van de huishoudens die met energiearmoede kampen en in welke wijken dit het vaakst voorkomt. Bekostigd door gemeente Schagen.

Disclaimer bij de energiearmoede statistieken
Gezien de urgente behoefte van de gemeente om zicht te krijgen op de energiearmoede is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een voorlopige rekenmethode op basis van de methodiek van TNO. De cijfers over energiearmoede betreffen daarmee niet de officiële CBS cijfers over energiearmoede, welke op korte termijn gepubliceerd gaan worden in de Monitor Energiearmoede, en zullen daar ook van afwijken.