Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven. De loonverschillen in 2020 en de ontwikkeling ten opzichte van eerdere jaren staan centraal (periode vanaf 2008 tot en met 2020).

In de rapportage is er aandacht voor de loonverschillen tussen vrouwen en mannen, de gecorrigeerde loonverschillen, kenmerken van de werknemer, van de werkgever, van de baan en verklarende factoren. Het onderzoek is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De monitor bevat naast het monitordeel ook een technische toelichting met de beschrijving van bronnen en methoden. Bij de monitor hoort ook een aparte tabellenset met kerncijfers van de onderzoekspopulatie en de belangrijkste uitkomsten uit de statistische modellen.