Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2021

De tabel bevat gegevens over suïcide naar GGZ-regio, waarbij de overledenen ingedeeld zijn naar de gemeente waar zij woonden ten tijde van het overlijden.
Het gaat om de regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer. Het betreft overlijdensjaar 2021.