Tabellen Tozo definitief, 2021

Definitieve jaarcijfers over het aantal personen met uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), 2021
Deze tabellenset bevat 6 tabellen met landelijke cijfers over aantal personen met Tozo-uitkeringen (Tozo levensonderhoud en/of lening Tozo bedrijfskapitaal), aantal unieke bedrijven van deze personen, aantal uitkeringen per type Tozo-regeling en aantal personen naar duur van de uitkering in 2020 en 2021. Tabellen 2, 3 en 7 hebben ook een verdeling naar gemeenten.

De Tozo, uitgevoerd door gemeenten, voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).