Gegevens per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021

Woningen, utiliteit, inwoners per verzorgingsgebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties, cijfers per 1-1-2021. Drinkwatergebruik van huishoudens 2016.

De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor de zuivering van ingezameld rioolwater. De 21 waterschappen beheren in totaal 311 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI, stand eind 2021). Daarnaast zijn er twee privaat beheerde rioolwaterzuiveringsinstallaties.

In samenwerking met de waterschappen heeft het CBS de aantallen woningen, utiliteit, inwoners en enkele huishoudkenmerken bepaald binnen het verzorgingsgebied van elke rioolwaterzuiveringsinstallaties door koppeling van kaarten van de verzorgingsgebieden met gegevens over de regionale verspreiding van deze onderwerpen.

Daarnaast is het drinkwatergebruik van huishoudens in 2016 toegedeeld aan de indeling van verzorgingsgebieden per 2021.

De gegevens worden door de Waterschappen gebruikt voor diens modellen die nowcasting (en prognoses) maken van hoeveelheden afvalwater per gebied.

Toelichting berekening

Deze publicatie bevat definitieve woning, utiliteit, inwoner- en locatiegegevens per 1 januari 2021.
Van het drinkwatergebruik van huishoudens 2016 ontbraken gegevens over het gebruik van 1,2 miljoen huishoudens. Het gebruik van deze huishoudens is geschat aan de hand van het gebruik van overige vergelijkbare huishoudens. Bij deze schatting is rekening gehouden met het huishoudtype en huishoudsamenstelling, regio, woningkenmerken en verbruikskenmerken.